Veenverhalen.nl

Daarbuiten loopt een schaap…

“Slaap kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap…”

Het is het liedje waar elk kind mee opgroeit en dat het schaap

tot een van de geliefdste dieren maakt. Wie schaap zegt, denkt aan kuddes.

De Schaapskudde

Een van de eerste aan de mens aangepaste dieren.

Gebeurtenissen

In het Veen heeft de afgelopen eeuw zich verschillen gebeurtenissen voorgedaan.

Vindt de Schaapskude

In de zomer bevindt zich de schaapskudde zich in het Haaksbergerveen. Klik op zoek om te zien waar de kudde zich bevindt.

Blaadwoorden

Uitdrukkingen die nu nog steeds worden gebruikt.

Veenbewoners

Het Haaksbergerveen heeft schapen, fauna en flora, en ook veenbewoners.

Haagsbergerveen

Haaksbergerveen, een prachtig natuurgebied.