Veenverhalen.nl

Blaatwoorden

Als één persoon iets nieuws geprobeerd heeft, durven anderen ook wel.

Als er geen leiding is, doet iedereen wat hijzelf wil.

De zaken op orde hebben of voldoende geld hebben om niet meer te hoeven werken.

  1. Iemand die qua gedrag een beetje buiten de familie staat.
  1. Men mag iemand nooit ergens te veel voor laten betalen.

Een gevaarlijk iemand die zich als onschuldig voordoet.

Iemand met slechte bedoelingen kan gemakkelijk anderen in de groep beïnvloeden.

Niet erg snugger zijn.

  1. Als men zich met een klein plaatsje tevredenstelt, is er plaats voor velen.

De gezochte zijn.

Nu komen er problemen van.

Proberen om het onmogelijke te bereiken.

  1. Die zaak zal wel zonder ernstige gevolgen blijven.