Veenverhalen.nl

Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingesluimerd zijn
En terugziend op zijn pad
Juicht de herder: “Welk een schat
Hoe rijk is mijn heide.”

De lange reis naar het Horstervennehoes

Het is de nieuwste straatnaam in het buitengebied: Schapendrift. Borden verwijzen naar deze onverharde weg, waaraan sinds 2016 de schaapskooi ‘Horstervennehoes’ van de Stichting Schaapskudde Haaksbergen staat te pronken. Voor de kudde is dit onderkomen de ‘Poort naar het Haaksbergerveen’, waar de grazers hun werkterrein hebben. Dat doen ze in opdracht van Staatsbosbeheer om het veen in goede staat te houden. Voordat deze moderne schaapskooi kon worden gerealiseerd, moest een lange weg worden afgelegd. Lees het hele verhaal in het boek,

Daar buiten loopt een schaap…
Openingstijden:
Vanaf 2e Paasdag elke dag van 12 tot 16:30 uur.
Vanaf de herfstvakantie wo-za-zo van 12 tot 16:30 uur.
 

Of bezoek de website Schaapskudde Haaksbergen