Veenverhalen.nl

Op de grote stille heide
Dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door zijn hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder: “Och hoe ver
Hoe ver is mijn heide.”

Het schaap

De voorouders van het schaap waren de moeflons. Het is een van de eerste dieren die aan de mens is aangepast (gedomesticeerd). Het schaap heeft zich vanuit het Midden-Oosten verspreid over de wereld. Het mannetje heet een ram, het vrouwtje een ooi en het jong een lam. Schapen zijn kuddedieren, ze doen alles samen.

De herder… ’s zomers romantiek, ’s winters reumatiek

Het is het op één na oudste beroep: schaapherder. Bij de kudde in het veld krijgen ze wel eens de vraag: “Heeft u niets beters te doen?” Maar het hoeden van een kudde is heel wat meer dan de hele dag in de zon op de uitkijk staan.

De Honden

Bordercollies leren van nature gemakkelijk goede veehoeders te zijn en werden daarom vooral opgeleid tot veedrijvers. Het zijn vanouds echte werkhonden. Men zag ze meestal bij schaapskuddes lopen. Als ze met kuddes werken, kunnen ze wel 100 km per dag lopen. Ze zijn dan onvermoeibaar. De afstand die ze lopen bij het drijven is heel wat anders dan het lopen naast een fiets. Ten eerste is het schapendrijven werken voor hen, zowel mentaal als fysiek. Ze moeten immers constant de schapen in het oog houden zodat er geen afdwalen en tegelijkertijd op aangeleerde commando’s reageren van de herder.